Από το 2005 μέχρι σήμερα, το δικηγορικό μας γραφείο "ΑΙΤΑΤΟΓΛΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΗ" παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε φυσικά πρόσωπα και εταιρίες στην πόλη των Σερρών.

Γνώμονας μας είναι το συμφέρον του πελάτη και επιδίωξή μας η άμεση εξυπηρέτηση αυτού και η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεών του με την πληρέστερη νομική υποστήριξη και προπαντός με εντιμότητα, εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα. Το δικηγορικό μας γραφείο συνεργάζεται με τον πελάτη τόσο στο στάδιο της προληπτικής, συμβουλευτικής και γνωμοδοτικής νομικής του συνδρομής, όσο και στο στάδιο της εξώδικης και δικαστικής του προστασίας ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών.

Προτεραιότητα μας είναι η απόλυτη και ειλικρινής ενημέρωση σας για τις προοπτικές της υπόθεσής σας.

Είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε προσωπική ή τηλεφωνική επικοινωνία για την επίλυση αποριών και ερωτημάτων σας, έτσι ώστε να αισθάνεστε ότι δικαίως επιλέξατε το γραφείο μας για την επίλυση της υποθέσεώς σας.

Δικηγόρος Σερρών Δικηγόροι Σέρρες