Επικοινωνία τέκνου

Η ρύθμιση του τρόπου άσκησης της επικοινωνίας μπορεί να γίνει είτε συναινετικά, βάσει συμφωνίας των γονέων του, είτε με δικαστική απόφαση. Δεν υπάρχει σαφής νομοθετική πρόβλεψη a priori για τον τρόπο άσκησης της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το ανήλικο τέκνο. Η κάθε περίπτωση κρίνεται ad hoc με βάση το συμφέρον εκάστου τέκνου και τις διαμορφωθείσες συνθήκες. Η προσωπική επικοινωνία του πατέρα με το ανήλικο τέκνο συνιστά δικαίωμα του γονέα και όχι υποχρέωση αυτού, δηλαδή ο γονέας δεν θα μπορούσε ποτέ να εξαναγκασθεί σε επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο. 

Οι τρόποι άσκησης της επικοινωνίας ποικίλουν και μπορούν να περιλμβάνουν την προσωπική συνάντηση γονέα και τέκνου, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη συνομιλία και τη γενικότερη συναναστροφή του γονέα με το ανήλικο τέκνο, την επίσκεψη του γονέα στην οικία του τέκνου, την κοινή έξοδό τους για επικοινωνία, την ψυχαγωγία του, τη διανυκτέρευση του τέκνου στην οικία του γονέα, τις κοινές διακοπές. 

Ο τόπος άσκησης της επικοινωνίας καθορίζεται με βάση την ηλικία του παιδιου, την ποιότητα της σχέσης που έχει με τον γονέα και τις γενικότερες πραγματικές συνθήκες κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το ανήλικο τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του μ’ αυτό. 

Η παράλειψη άσκησης της επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα μπορεί να οδηγήσει ενδεχομένως σε περιορισμό του δικαιώματος επικοινωνίας του με δικαστική απόφαση. Αντίστοιχα, η επαναλαμβανόμενη παρεμπόδιση άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας του τέκνου με τον δικιαούχο γονέα εκ μέρους του ασκούντος την επιμέλεια έτερου γονέα μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση της άσκησης της επιμέλειας με δικαστική απόφαση.

Για θέματα σχετικά με επικοινωνία τέκνου ή επικοινωνία τέκνων με γονέα (συνήθως πατέρα) επικοινωνήστε στο 23210 21491 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα σας λύσει οποιαδήποτε απορία.