Αρχικά θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα εάν το ζευγάρι θα προχωρήσει σ’ ένα συναινετικό διαζύγιο ή σ’ ένα διαζύγιο κατ’ αντιδικία. Το συναινετικό διαζύγιο είναι ταχύτερη και οικονομικότερη νομική διαδικασία, δεδομένης της απλούστευσης της διαδικασίας και της κατάργησης της δεύτερης επ’ ακροατηρίω συζητήσεως ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, ωστόσο προϋποθέτει τη συμφωνία των δύο μερών στη συναινετική επίλυση όλων των μεταξύ τους ζητημάτων καθώς και στη συναινετική λύση του γάμου τους. Το διαζύγιο κατ’ αντιδικία περιλαμβάνει δύο τρόπους λύσης του γάμου: τη λύση του γάμου λόγω ισχυρών κλονιστικών γεγονότων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εγγάμου συμβιώσεως και καθιστούν ανυπόφορη την περαιτέρω συνύπαρξη των μερών και τη λύση του γάμου λόγω διετούς διαστάσεως. 

Στην περίπτωση ύπαρξης ανηλίκου τέκνου σε έναν γάμο του οποίου επίκειται η λύση με διαζύγιο, κρίσιμη είναι η περιφρούρηση πάνω απ’ όλα των συμφερόντων του. Η επιμέλεια ανηλίκου τέκνου, η διατροφή ανηλίκου τέκνου, η επικοινωνία του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου με το τελευταίο είναι ορισμένα μόνο από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Εάν οι δύο γονείς επιλέξουν τη λύση του συναινετικού διαζυγίου,  όλα τα παραπάνω ζητήματα μπορούν να επιλυθούν στα πλαίσια ενός ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο θα συμπεριληφθεί μέσα στη δικογραφία του συναινετικού διαζυγίου και θα επικυρωθεί από το δικαστήριο. Εάν ωστόσο δεν υπάρχει δυνατότητα συναίνεσης των μερών στα ως άνω ζητήματα, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι αυτή της αντιδικίας ως προς τη λύση του γάμου και των ασφαλιστικών μέτρων ως προς τα θέματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας του ανηλίκου τέκνου. 

Ζητήματα διανομής της κοινής περιουσίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της εγγάμου συμβιώσεως (αποκτήματα γάμου) επίσης εγείρονται πολλές φορές στην περίπτωση διαζυγίου, τα οποία λύνονται είτε με την έγερση αγωγής για τα αποκτήματα του γάμου είτε με συμφωνία των μερών. Αντίστοιχα θέματα μπορούν να προκύψουν αναφορικά με τη διανομή της οικοσκευής.

Για υποθέσεις οικογενειακού δικαίου καλέστε μας στο 23210 21491 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα είναι άμεσα διαθέσιμος να σας λύσει οποιαδήποτε απορία με εχεμύθεια και αξιοπιστία.