Διατροφή τέκνου

Ειδικότερα όμως για το ανήλικο τέκνο, δικαίωμα διατροφής τέκνου από τους γονείς του στοιχειοθετείται ακόμη και εάν έχει περιουσία, εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας του ή το προϊόν της εργασίας του δεν αρκούν για τη διατροφή του. 

Το μέτρο της διατροφής τέκνου προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του παιδιού, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις συνθήκες της ζωής του (ανάλογη διατροφή). Η διατροφή παιδιού περιλαμβάνει όσο είναι αναγκαία για τη συντήρηση του τέκνου καθώς και όσα απαιτούνται για την ανατροφή του και την επαγγελματική και εν γένει εκπαίδευσή του. Ωστόσο επειδή οι ανάγκες διατροφής του τέκνου μπορεί να διαοφοροποιηθούν μετά τη διακοπή της εγγάμου συμβιώσεως ή τη λύση του γάμου, ως γνώμονας λαμβάνεται το έως τώρα βιοτικό του επίπεδο, ωστόσο γίνεται και σύγκριση μεταξύ των έως τώρα συνθηκών της ζωής του καθώς και των νέων διαμορφωθεισών συνθηκών. Μαθηματικά λαμβάνεται δηλαδή εν γένει υπόψη το ποσοτικό maximum ποσό διατροφής που μπορούν να δώσουν οι γονείς καθώς και το ποιοτικόminimum αναγκών του ανηλίκου τέκνου, οι οποίες είναι πρέπει να ικανοποιηθούν απαρεγκλίτως, με βάση το κοινό αίσθημα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Αναφορικά με το περιεχόμενο της διατροφής τέκνων, νομολογιακά προκύπτει ότι για τη συντήρηση ενός ανηλίκου τέκνου απαραίτητη είναι η καταβολή μηνιαίων κονδυλίων για την τροφή, τη στέγη, τον φωτισμό, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (επισκέψεις σε ιατρούς, τυχόν ασφαλιστική κάλυψη υγείας, αγορά φαρμάκων, πραγματοποίηση εξετάσεων, νοσηλεία, κ.α.), την ένδυση, την υπόδηση, έξοδα συγκοινωνίας, έξοδα επικοινωνίας, ψυχαγωγία, έξοδα επαγγλεματικής αποκατάστασης ή εκπαίδευσης (φροντιστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, σχολικά έξοδα) θεωρητικής ή τεχνικής οποιουδήποτε βαθμού, συμπεριλαμβανομένης και της πανεπιστημιακής (όταν πρόκειται για ενήλικο τέκνο). 

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη διεκδίκηση διατροφής παιδιών επικοινωνήστε άμεσα με το 23210 21491 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα σας καθοδηγήσει με ασφάλεια.