Οικογενιακό δίκαιο


Το οικογενειακό δίκαιο είναι ο κλάδος του αστικού δικαίου που ρυθμίζει τις οικογενειακές σχέσεις. Ο όρος οικογενειακές σχέσεις ως επί των πλείστων περιλαμβάνει τις σχέσεις που αφορούν στη δημιουργία, τη λειτουργία ή τη λύση της οικογένειας ως ομάδας προσώπων, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους είτε με γάμο, είτε με γέννηση είτε με την υιοθεσία. Η ομαλή λειτουργία των οικογενειακών σχέσεων είναι ζωτικής σημασίας καθώς αυτή αυτομάτως συνεπάγεται την αρμονική λειτουργία της ίδιας της οικογένειας και σε έναν απώτερο βαθμό της κοινωνίας.