Αναλαμβάνουμε την επίλυση υποθέσεων:

 Αστικού Δικαίου 

 • Εμπράγματο (κυριότητα, δουλεία, υποθήκη, προσημειώσεις και εξαλείψεις υποθηκών ακινήτων, απαλλοτριώσεις, έλεγχοι τίτλων, αγορά ακινήτου, κτηματολόγιο).
 • Οικογενειακό (διαζύγιο κατ'αντιδικία, συναινετικό διαζύγιο, επιμέλεια τέκνων, διατροφή συζύγου ή/και τέκνου).
 • Κληρονομικό (Αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, ζητήματα διαδοχής εκ διαθήκης / εξ αδιαθέτου, νομιμοποίηση κληρονόμων, έκδοση κληρονομητηρίου, κληρονομικές αγωγές -διεκδίκηση νόμιμης μοίρας, αγωγή περί κλήρου).
 • Ενοχικό (αγορά ακινήτων, πώληση, μίσθωση, προσύμφωνο, απαλλοτριώσεις, δωρεά, συμβάσεις εν γένει, συμβάσεις έργου).
 • Αστικό δικονομικό δίκαιο (πλειστηριασμός, θέματα εκτέλεσης).


Εμπορικού Δικαίου
 • Δίκαιο αξιογράφων (διαταγή πληρωμής, ακάλυπτες επιταγές, συναλλαγματικές, ανακοπή, συντηριτική κατάσχεση).
 • Εταιρικό δίκαιο (σύσταση εταιρίας, ίδρυση σωματείου, μετατροπή, συγχώνευση, πτώχευση).
 • Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας (εμπορικό σήμα, επωνυμία, λογότυπο, κατοχύρωση και προστασία επωνυμίας σε ημεδαπό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο).


Διοικητικού Δικαίου
 • Προσφυγές κατά ασφαλιστικών Ταμείων, άδειες λειτουργίας καταστημάτων, αγωγές αποζημιώσεως κατά Δημοσίου.

Θέματα αλλοδαπών και ομογενών
 • Διαχείριση των νομικών τους υποθέσεων στην Ελλάδα.
 • Έκδοση κληρονομητηρίου και διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών για την επαγωγή της κληρονομιάς.
 • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, νομική κάλυψη για αγοραπωλησίες ακινήτων και άλλες επενδύσεις.
 • Ρευστοποίηση περιουσίας.


Μεταφράσεις και επικυρώσεις
 • Μεταφράσεις και επικυρώσεις ξενόγλωσσων εγγράφων (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Βουλγαρικά).