Επικοινωνία

ΑΙΤΑΤΟΓΛΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΑΖΩΡΟΣ


Διεύθυνση επικοινωνίας:

Γάζωρος Σερρών,
Σέρρες, 620 50

Τηλέφωνο: 23210 21491
Κινητό: 69458 39083

Fax: 23210 21491


e-mail: info@aitatoglou.gr